Jeśli masz problem z odzyskaniem zapłaty za sprzedany towar bądź wykonaną usługę, (lub bycmoze zostales pozwany do sadu z tego powodu i potrzebujesz profesjonalnej lini obrony?)

Nasza Kancelaria udzieli Ci pomocy poprzez skuteczne działanie w sporach cywilnych.

Naszym celem jest asysta w egzekwowaniu zarówno należnej zapłaty jak i poniesionych przez Ciebie kosztow, co pozwoli Ci szybko i na zadowalającym poziomie zakończyć spor z nierzetelnym kontrahentem.

Oferujemy wsparcie w ogólnie pojętej egzekucji należności, m.in w.:

 • Windykacji polubownej – zakres czynności związanych ze sporządzeniem przedsądowego wezwania

  Key issue is to locate a writer that you believe is really capable of writing a high-quality college informative article for you personally at the affordable cost. Discovering the tips mentioned previously can help you develop into a great best college paper writing service You do not need to appear much better. You are in a position to Find inexpensive essays from the mission service that provide company at the present time

  do zapłaty oraz prowadzeniem negocjacji z dłużnikiem celem ugodowego zakończenia sporu

 • Wnoszeniu powództw do sadów cywilnych o zabezpieczenie nieruchomości/dóbr materialnych mających na celu wyegzekwowanie zadłużenia
 • Monitorowaniu postępowania egzekucyjnego oraz poszukiwaniu majątku dłużnika
 • Zabezpieczaniu dochodów dłużnika bezpośrednio z wynagrodzenia oraz instytucji niezależnych m.in banki na poczet wierzyciela
 • Sporządzaniu wniosków egzekucyjnych zgodnie z wymogami formalnymi prawa cywilnego w UK ‘’Civil Procedure Rules 1998 (CPR 1998) (SI 1998/3132)’’
 • Reprezentowaniu wierzycieli w trakcie procesów; (sądowym i egzekucyjnym) oraz pełnym udziale w toczących się postępowaniach w charakterze pełnomocnika procesowego
 • Nadzorowaniu nad prawidłowością realizacji procesu egzekucji oraz negocjowaniu najkorzystniejszego rozwiązania
 • Wspomaganiu działań komorniczych zmierzających do pełnego zaspokojenia Wierzyciela,

Dzięki precyzyjnie prowadzonej sprawie oraz skrupulatnej i agresywnej taktyce w postępowaniu cywilnym przeciwko dłużnikowi, renomowana firma Pana Romana – lokalnego przedsiębiorcy, właśnie odzyskała niesplacane zadłużenie.

Orzeczenie na mocy ustawy „CPR Part 7 County Courts Act 1984”.

Northampton Crown and County Courts. Northampton 20/10/2016
Marcin Adamuszek Radca Prawny.