Jeśli masz problem z odzyskaniem zapłaty za sprzedany towar bądź wykonaną usługę, (lub bycmoze zostales pozwany do sadu z tego powodu i potrzebujesz profesjonalnej lini obrony?)

Moja Kancelaria udzieli Ci pomocy poprzez skuteczne działanie w sporach cywilnych.

Moim celem jest egzekwowanie zarówno należnej zapłaty jak i poniesionych przez Ciebie kosztow, co pozwoli Ci szybko i na zadowalającym poziomie zakończyć spor z nierzetelnym kontrahentem.

Specjalizuje się w ogólnie pojętej egzekucji należności, m.in w.:

  • Windykacji polubownej – zakres czynności związanych ze sporządzeniem przedsądowego wezwania do zapłaty oraz prowadzeniem negocjacji z dłużnikiem celem ugodowego zakończenia sporu
  • Wnoszeniu powództw do sadów cywilnych o zabezpieczenie nieruchomości/dóbr materialnych mających na celu wyegzekwowanie zadłużenia
  • Monitorowaniu postępowania egzekucyjnego oraz poszukiwaniu majątku dłużnika
  • Zabezpieczaniu dochodów dłużnika bezpośrednio z wynagrodzenia oraz instytucji niezależnych m.in banki na poczet wierzyciela
  • Sporządzaniu wniosków egzekucyjnych zgodnie z wymogami formalnymi prawa cywilnego w UK ‘’Civil Procedure Rules 1998 (CPR 1998) (SI 1998/3132)’’
  • Reprezentowaniu wierzycieli w trakcie procesów; (sądowym i egzekucyjnym) oraz pełnym udziale w toczących się postępowaniach w charakterze pełnomocnika procesowego
  • Nadzorowaniu nad prawidłowością realizacji procesu egzekucji oraz negocjowaniu najkorzystniejszego rozwiązania
  • Wspomaganiu działań komorniczych zmierzających do pełnego zaspokojenia Wierzyciela,

Dzięki precyzyjnie prowadzonej sprawie oraz skrupulatnej i agresywnej taktyce w postępowaniu cywilnym przeciwko dłużnikowi, renomowana firma Pana Romana – lokalnego przedsiębiorcy, właśnie odzyskała niesplacane zadłużenie.

Orzeczenie na mocy ustawy „CPR Part 7 County Courts Act 1984”.

Northampton Crown and County Courts. Northampton 20/10/2016
Marcin Adamuszek Radca Prawny.

Personalised Football Shirts United Kingdom Cheap Football Shirts shop:https://www.football-shirtssale.com/ Printing
Spoiler: Most of them https://www.football-shirtssale.com/ are big purple shirts. You’ll additionally be capable of customise your staff soccer shirts by printing issues like corporate sponsors, names, logos and more, so your team look skilled from the minute they step out the buy cheap football kits changing room. Fabricated from sturdy fabrics with ventilation in mind our soccer shirts will maintain your group wanting great game after game. Offering an athletic match for a sculpted look, the VO2 Performance Match Football Shirt is the Real Madrid Home Football Shirt 2018/2019 professional selection for striking workforce put on.
Don’t let your video games go you Real Madrid 3rd Away Football Shirt 2018/2019 by without your custom Football t-shirts & customized shirts. Among such one is Customized Glam Woman model that present big selection of options for ladies football T-shirts, customized women football shirts and hoodies Real Madrid Away Football Shirt 2018/2019 even. SOCCER followers will have the ability to create their own customized kits at Nike Town. We now have a huge number of cheap Barcelona football shirts colors and styles with totally different materials and variations in football shirts, so take a second to seek out what most Barcelona Home Football Shirt 2018/2019 closely fits your group needs and specs.
We create the soccer designs. The design was printed completely Barcelona Away Football Shirt 2018/2019 on our shirts. With four totally different custom football shirt options and Atlético de Madrid football shirts a full range of junior and grownup sizes, VO2 have all the things it’s worthwhile to create fantastic looking kits for every type of the beautiful sport. Our workforce can even assist with your football shirts and different Atlético de Madrid Home Football Shirt 2018/2019 custom attire with FREE design help.
We’re happy with the amount of options you’ve at your cheap Bayern Munich football shirts disposal with our ‚design your own’ instrument, however we’re additionally dedicated to providing quality grownup football uniforms which are each snug and durable. I’ve tried factories in each Thailand cheap premier league football kits and China to manufacture sportswear, fitness clothing and soccer shirts for my on-line cheap arsenal shirt store and profitable brand.